Igre djece u prošlosti

Print

 

Nekada djeca nisu imala igračke kupljene u dućanu jer su bile skupe pa im ih roditelji nisu mogli priuštiti. Iz tih je razloga dolazila do izražaja dječja maštovitost i kreativnost u izradi igračaka i osmišljavanju igara. Naši su se roditelji, bake i djedovi, prabake i pradjedovi prisjetili svojih  igara i igračaka.

Djedovi i bake bili siromašni, ali maštoviti

Luka, koji najviše uživa u igri nogometa, kaže da su njegovi djed i baka bili vrlo siromašni kada su bili djeca te su se uglavnom igrali po poljima kada su čuvali krave, svinje i ovce. Bile su to igre skrivača i lovice. U dugim zimskim noćima igrali su neke društvene igre kao što je mlin koji je bio izrađen od zrna kukuruza ili graha. Izmišljali su razne priče i poslovice. Martin je djed pravio topove od gline, a s drugom je djecom igrao igru koja se zove kotač. Za razliku od današnje djece, u vrijeme kada su djeca bili naši djedovi i bake, nije bilo ni toliko vremena za igru jer su oni morali pomagati u obavljanju kućanskih poslova, posebno oni koji su živjeli na selu. Magdalena je tako saznala da su njezin djed i baka morali raditi i poljoprivredne poslove kada su bili djeca. Nisu imali igračaka osim onih koje su sami napravili.Igrali su se i krpenim loptama i lutkama, skrivača po dvorištu i ćuranje na ulici (danas školica).Krpene lopte su dečki radili tako da su stare, poderane hlače ili neki drugi dotrajali komad lopte skupili u loptu, s drugom, jačom tkaninom, to se ovilo, jako sašilo ili svezalo špagom. Lutke su izrađivale djevojčice od krpica, crtale oči i usta, kosa je bila od vune.

Igra skrivača

Jedan od igrača mora zatvoriti oči i okrenuti se prema zidu ili stablu te na glas brojiti dok se ostali sakrivaju; prije nego što otvori oči i počne tražiti ostale izgovara jednu rečenicu. Igrači koji su se sakrivali moraju doći do zida ili stabla, a da ih onaj koji traži ne vidi, ili ako ih vidi moraju doći prije njega i dotaknuti zid ili stablo prilikom čega izgovaraju rečenicu: "Spas za mene!"

Igrač koji zatvori oči broji do 20 ili po pet do 100. Prije nego što počne tražiti igrač izgovararečenicu: "Ja idem!" ili "Tko se nije skrio, magarac je bio!"